EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА УЧАСТЬ У ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
О. М. Ковальова

Назад

УДК: 330.3:336.5

О. М. Ковальова

ДЕРЖАВНА УЧАСТЬ У ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Анотація

Стаття розкриває теоретичні та методичні основи участі держави у процесах венчурного фінансування. Виділяє основні форми державного стимулювання розвитку інноваційних підприємств. У роботі викладено основоположні принципи функціонування державних венчурних фондів та фондів спільного інвестування у розвинутих країнах. Наведено ключові вимоги, що висуваються до компаній-реципієнтів інвестицій, грантів та субсидій, що заслуговують уваги при формуванні та удосконаленні державних українських програм венчурного фінансування. Отримали розгляд і сфери економіки, в які найчастіше спрямовуються інвестиційні вкладення іноземними урядами. Визначено форми, в яких здійснюється державне фінансування інноваційних проектів та програм і обгрунтовано необхідність здійснення дій щодо інтенсифікації створення та розвитку державного венчурного фонду або державного банку розвитку. Висвітлено актуальність та значущість розроблення державної програми щодо надання консультаційних послуг у сфері бізнес-планування та аналізу ринку.

O. Koval'ova

GOVERNMENT INVOLVEMENT INTHE VENTURE FINANCING: WORLD AND UKRAINIAN EXPERIENCE

Summary

An article clears up a theoretical and methodical background of the government involvement in the venture capital financing. It highlights main forms of a government encouragement of an innovational development of enterprises. Basic principles of function of the government venture funds and co-investment funds in developed countries are explicated in the work. The key requirements to recipients of investments, grants, subsidies that are worth of an attention in a case of a formation and an improvement of the Ukrainian government programs of the venture capital financing are described. The spheres of an economy that are frequently stimulated by national and foreign governments for an obtaining of investments are also reviewed. The forms of the government financing of the innovational projects and programs are determined and a necessity of an implementation of actions towards an intensification of a foundation and a development of a government venture fund or a bank of development is also accentuated. An actuality and an importance of the development of the governmental program of providing the consulting services in the sphere of business planning and an analysis of the market are highlighted.

№ 7 2014, стор. 92 - 95

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

О. М. Ковальова

аспірант, Одеський національний економічний університет

O. Koval'ova

postgraduate, Odessa National Economic University

Як цитувати статтю

Ковальова О. М. Державна участь у венчурному фінансуванні: світовий та український досвід. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 92–95.

Koval'ova, O. (2014), “Government involvement inthe venture financing: world and ukrainian experience”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 92–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.