EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
А. В. Денисенко

Назад

УДК: 657.633:338.486.2

А. В. Денисенко

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті досліджено специфічні характеристики туристичної діяльності та її вплив на визначення об'єктів внутрішнього контролю туристичних підприємств. Розглянуто праці вітчизняних фахівців з контролю, котрі досліджують проблеми внутрішнього контролю, у тому числі теоретичні проблеми організації внутрішнього контролю, з урахуванням специфіки діяльності туристичних підприємств в частині ідентифікації об'єктів внутрішнього контролю. Визначено підстави виокремлення досліджених вітчизняними науковцями об'єктів контролю як найбільш перспективних серед потенційних об'єктів внутрішнього контролю туристичних підприємств. Визначено та охарактеризовано мінімально необхідний склад об'єктів контролю, котрий сприятиме покращенню результатів діяльності туристичних підприємств через забезпечення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю туристичних підприємств. Обгрунтовано актуальність включення ризиків до переліку потенційних об'єктів внутрішнього контролю туристичних підприємств.

A. Denysenko

IDENTIFICATION OF INTERNAL CONTROL OBJECTS AT TOURIST ENTERPRISES

Summary

The paper deal with the specific features of tourism and its impact on the definition of internal control objects of tourism enterprises. Considered works of Ukrainian professionals in control who investigate the problems of internal control, including the theoretical problems of internal control based on the specifics of tourism enterprises activity in identifying objects of internal control. Reasons for giving accent by national scientists to some objects as the most progressive among the potential objects of internal control on tourism enterprises are determined. Identified and characterized the baseline minimum list of control objects, which will improve the performance result of tourism enterprises by ensuring the efficiency of the internal control system of tourism enterprises. Relevance of inclusion risks into the list of potential internal control objects of tourism enterprises.

№ 7 2014, стор. 73 - 75

Кількість переглядів: 651

Відомості про авторів

А. В. Денисенко

аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

A. Denysenko

postgraduate, department financial analysis and control, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Денисенко А. В. Ідентифікація об'єктів внутрішнього контролю на туристичних підприємствах. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 73–75.

Denysenko, A. (2014), “Identification of internal control objects at tourist enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 73–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.