EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
Н. В. Кармазіна

Назад

УДК: 338.45: 332.14

Н. В. Кармазіна

ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Анотація

У статті обгрунтовано технології цілеорієнтованого управління розвитком регіональних промислових комплексів, що спираються на структурно-інформаційні домінанти використання інноваційної моделі макроекономічного регулювання цілеорієнтованого розвитку РПК. Запропоновано ідентифікація політики макроекономічного регулювання цілеорієнтованого розвитку РПК при різних стратегіях інноваційного розвитку держави. Удосконалено інноваційний механізм реалізації макроекономічного регулювання цілеорієнтованого розвитку РПК шляхом регенерації й відтворення в останньому зв'язків між існуючим стратегічним інструментарієм з генеруванням потенціалу та забезпечення конкурентної позиції.

N. Karmazina

TECHNOLOGIES OF PURPOSE ORIENTAL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEXES

Summary

In the article technologies are grounded of цілеорієнтованого management development of regional industrial complexes which lean against the structurally informative dominants of the use of innovative model of the macroeconomic adjusting of a purpose oriental development of RIC. It is offered authentication of policy of the macroeconomic adjusting of purpose oriental development of RIC at different strategies of innovative development of the state. The innovative mechanism of realization of the macroeconomic adjusting of purpose oriental development of RIC is improved by a regeneration and recreation of connections between existing in the last a strategic tool with generuting of potential and providing of competition position.

№ 7 2014, стор. 59 - 63

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

Н. В. Кармазіна

доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

N. Karmazina

associate professor of department of account and audit Academy of municipal management

Як цитувати статтю

Кармазіна Н. В. Технології цілеорієнтованого управління розвитком регіональних промислових комплексів. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 59–63.

Karmazina, N. (2014), “Technologies of purpose oriental of management development of regional industrial complexes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.