EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ТНК
К. В. Марченко

Назад

УДК: 339.9

К. В. Марченко

ПРАКТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ТНК

Анотація

У науковій статті проаналізовано тенденції діяльності ТНК та застосування офшорних зон, зокрема розвиток ТНК у ХІХ—ХХ ст. та динаміку кількості транскордонних злиттів і поглинань у світі. Досліджено практику застосування офшорних зон окремими ТНК світу та динаміку світових інвестиційних вкладень у офшорні юрисдикції. Виокремлено основні мотиви застосування офшорних зон ТНК світу. Наведено механізми функціонування основних видів офшорних операцій, для оптимізації оподаткування, зокрема, організаційна схема інвестиційних вкладень для оптимізації прибутку ТНК через інвестиційні офшорні компанії, організаційна схема обмінно-торгівельних операцій для оптимізації прибутку ТНК через експортно-імпортні офшорні компанії, організаційна схема операцій самофінансування для оптимізації прибутку ТНК через фінансові офшорні компанії, зокрема цілі застосування та їх особливості. Виокремлено можливості застосування офшорних компаній для зниження оподаткування.

К. Marchenko

PRACTICE AND MECHANISMS FOR IMPLEMENTING OFFSHORE FOR TAX OPTIMIZATION TNС'S

Summary

In the scientific article analyses the tendencies of activities of TNC's, and the use of offshore zones, in particular the development of TNC's in XIX—XX centuries and the dynamics of the number of cross-border mergers and acquisitions in the world. Studied the practice of application of offshore zones individual TNC's worldwide and dynamics of international investment in an offshore jurisdiction. The main motives for the use of offshore zones TNС's world. The above mechanisms of functioning of the main types of offshore operations, optimization of taxation, in particular, the organizational scheme of investment for profit optimization TNC's through an offshore investment company, organizational scheme of the exchange-trading operations for profit optimization TNC's through the export-import offshore company organizational scheme of operations of self-financing for profit optimization TNC's through offshore financial companies, in particular purpose and their features. Highlighted the possibility of using offshore companies to reduce taxation.

№ 7 2014, стор. 54 - 58

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

К. В. Марченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теоріі БДПУ, м. Бердянськ

К. Marchenko

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

Як цитувати статтю

Марченко К. В. Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування тнк. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 54–58.

Marchenko, К. (2014), “Practice and mechanisms for implementing offshore for tax optimization tnс's”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.