EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ
І. Л. Жук

Назад

УДК: 331.526

І. Л. Жук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу методичних підходів до оцінювання відповідності професійних навичок і кваліфікацій вимогам ринку праці, визначенню основних проблем та напрямів удосконалення системи професійного навчання з метою забезпечення можливостей безперервного розвитку навичок протягом життя в Україні.
У межах представленого дослідження увага акцентується на методологічних аспектах вимірювання невідповідності кваліфікацій (навичок), вказується шлях підвищення результативності та дієздатності останніх.

I. Zhuk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO MEASURING SKILL MISMATCH

Summary

This paper focuses on the analysis of systematic approaches to conformity assessment skills and qualifications with labor market requirements, defining the main problems and areas of improvement of professional training opportunities in order to ensure continuous development of skills for life in Ukraine.
Within the present study focuses on the methodological aspects of measurement inconsistencies qualifications (skills), states way of improving the efficiency and capacity of the latter.

№ 7 2014, стор. 41 - 44

Кількість переглядів: 611

Відомості про авторів

І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

I. Zhuk

Ph.D. in economics, senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V. Ptukha NAS of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Жук І. Л. Методологічні підходи до вимірювання невідповідності кваліфікації. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 41–44.

Zhuk, I. (2014), “Methodological approaches to measuring skill mismatch”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.