EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
М. І. Макаренко, Я. О. Костюченко

Назад

УДК: 336.71:330.131.7

М. І. Макаренко, Я. О. Костюченко

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Анотація

Протягом останніх років державні регулятори — центральні банки, міністерства фінансів — активно впроваджують стрес-тестування комерційних банків, що необхідно для виявлення потенційного впливу на фінансовий стан банку при стресових ситуаціях і прийняття відповідних рішень. У статті проаналізовано міжнародний досвід в області побудови системи стрес-тестування та виділені основні проблеми переведення стрес-тестування в реальну передову практику. Розглянуто поняття стрес-тестування, основні види стрес тестів, а також досліджено основні ризики у банківській сфері. Визначено ефективні принципи організації та напрями розвитку даної процедури для українських банків.

M. Makarenko, Ya. Kostiuchenko

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STRESS TESTING IN THE BANKING SECTOR

Summary

During the last years, state regulators — the central banks, ministries of finance — actively introduce stress testing of commercial banks, what is necessary to identify the potential effect on the financial condition of the bank under stressful conditions and decision-making. This paper analyzed international experience in the construction of the system stress testing and identified the main problems of transferring stress testing in real good practices. We consider the concept of stress testing, the main types of stress tests, and researched the major risks in banking. Identified effective principles of organization and direction of this procedure for Ukrainian banks.

№ 7 2014, стор. 19 - 23

Кількість переглядів: 616

Відомості про авторів

М. І. Макаренко

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

M. Makarenko

Professor, doctor in economic sciences, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy


Я. О. Костюченко

аспірант, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

Ya. Kostiuchenko

PhD student, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

Як цитувати статтю

Макаренко М. І., Костюченко Я. О. Міжнародний досвід організації стрес-тестування в банківській сфері. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 19–23.

Makarenko, M. and Kostiuchenko, Ya. (2014), “International experience of stress testing in the banking sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.