EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Т. А. Мусатова, О. В. Бабире

Назад

УДК: 330.3; 336.7

Т. А. Мусатова, О. В. Бабире

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті висвітлено питання залучення інвестицій до реального сектору економіки через розвиток вітчизняних фінансових компаній. Виокремлено та проаналізовано проблеми залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки. Акцентується увага на проблемах розвитку вітчизняних підприємств, необхідності оновлення основних засобів та забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку національного виробництва. Оцінюється роль фінансових компаній у процесі фінансового забезпечення реального сектору економіки. Визначено проблеми розвитку фінансових інституцій у контексті використання їхнього інвестиційного потенціалу. Подано рекомендації щодо подальшої розбудови вітчизняної фінансової інфраструктури, а також окреслено напрями підвищення ефективності функціонування фінансових компаній в Україні. Зроблено висновки та запропоновано шляхи залучення фінансових ресурсів інституцій фінансового сектору на розвиток реального сектору економіки.

T. Musatova, O. Babyre

BY ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY

Summary

The article highlights the issue of attracting investment in the real economy through the development of domestic financial companies. Allocated and analyzes the problems of attracting financial resources to the development of the real economy. Attention is focused on the problems of domestic enterprises, the need for fixed assets and software investment and innovation development of national production. We estimate the role of the financial companies in the financial security of the real sector of the economy. The problems of financial institutions in the context of the use of their investment potential. Recommendations for further development of the domestic financial infrastructure, and outlines directions for improving the functioning of the financial companies in Ukraine. The conclusions and suggests ways of attracting financial resources of institutions of the financial sector in the development of the real economy.

№ 6 2014, стор. 131 - 134

Кількість переглядів: 615

Відомості про авторів

Т. А. Мусатова

науковий співробітник ДННУ "Академія фінансового управління"

T. Musatova

research worker SERI "Academy of Financial Management"


О. В. Бабире

студент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

O. Babyre

student of Institute of postgraduate education Kyiv National Taras Shevchenko University

Як цитувати статтю

Мусатова Т. А., Бабире О. В. Шляхи залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 131–134.

Musatova, T. and Babyre, O. (2014), “By attracting financial resources in the development of the real sector of the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 131–134.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.