EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИДИ ВИРОБНИЧИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
М. І. Рибак

Назад

УДК: 65.01

М. І. Рибак

ВИДИ ВИРОБНИЧИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті здійснено систематизацію основних видових характеристик виробничих стратегій та їх класифікаційних особливостей. Показано, що найпоширеніші виробничі стратегії орієнтовані на підвищення якості продукції, зниження виробничих витрат, впровадження високих технологій, розширення можливостей виготовляти різні види продукції, створення спеціалізованого та диверсифікованого виробництва. Охарактеризовано різновиди виробничих стратегій, які систематизовані на методологічних засадах концепції періодів функціонування виробництва, зокрема реплікаційної стратегії, стратегії маневрування, стратегії зростання та інноваційної виробничої стратегії. Розглянуто типологізацію, здійснену на засадах положень концепції факторів виробництва таких, як праця, капітал та інформація. Обгрунтовано, що кожну виробничу стратегію необхідно розглядати поряд із типовими виробничими стратегіями і на сучасному етапі найбільше прихильників має концепція синергізму, відповідно до якої стратегії повинні забезпечувати синергічний ефект.

M. Rybak

TYPES OF MANUFACTURING STRATEGIES OF ENTERPRISES

Summary

The article systematization of the main characteristics of the generic manufacturing strategies and their classification features. It is shown that the most common industrial strategy focused on improving product quality, reduce production costs, the introduction of high technology, capacity to produce various kinds of products to create a specialized and diversified production. The characteristic variety of production strategies that systematically on the methodological basis of the concept of periods of production operation, including replication strategy, maneuvering, growth strategies and innovation of production strategies. Considered typology done on the basis of the Concept of inputs such as labor, capital and information. Every production strategy should be considered along with the typical strategies and at present most supporters is the concept of synergy, by which strategies should provide a synergistic effect.

№ 6 2014, стор. 114 - 119

Кількість переглядів: 883

Відомості про авторів

М. І. Рибак

старший викладач кафедри економіки та підприємництва, Львівська філія Європейського університету

M. Rybak

senior lecturer of the chair economics and entrepreneurship Lviv branch European University

Як цитувати статтю

Рибак М. І. Види виробничих стратегій підприємств. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 114–119.

Rybak, M. (2014), “Types of manufacturing strategies of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 114–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.