EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЙБІЛЬШИХ ЛІСОПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ
З. Б. Колісник

Назад

УДК: 504.062

З. Б. Колісник

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЙБІЛЬШИХ ЛІСОПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація

Оцінено та проаналізовано вплив окремих економічних, екологічних та організаційних факторів на результати діяльності найбільших компаній лісопромислового комплексу за допомогою економіко-математичних методів та підходів контент-аналізу. Широта та складність аспектів збалансованого розвитку зростають і стають дедалі більше інтегрованими у діяльність світових компаній. Було виявлено, що галузь є досить монополізованою, а отже, зміни та нововведення у галузі диктуватимуться провідними компаніями. Дослідження показали, що для отримання кращих результатів, компаніям доцільно прагнути до більшої інтеграції та кращого врахування аспектів збалансованого розвитку у своїй звітності і діяльності.

Z. Kolisnyk

IMPACT OF ECONOMIC, ORGANIZATIONAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE RESULTS OF THE LARGEST FOREST INDUSTRY COMPANIES

Summary

The influence of certain economic, environmental and organizational factors on the results of the largest forest products industry companies was evaluated and analyzed with the help of economic-mathematical methods and approaches of content analysis. The breadth and complexity of sustainable development are growing and becoming more integrated into the global companies activity. It was found that the industry is quite monopolized, and therefore changes in the industry will be dictated by the leading companies. The research showed that for the best results, companies need to strive for greater integration and better incorporate sustainable development in their annual reports and activities.

№ 6 2014, стор. 108 - 113

Кількість переглядів: 514

Відомості про авторів

З. Б. Колісник

здобувач, Національний лісотехнічний університет України

Z. Kolisnyk

PhD., candidate, National Forestry University of Ukraine

Як цитувати статтю

Колісник З. Б. Вплив економічних, організаційних та екологічних факторів на результати функціонування найбільших лісопромислових компаній. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 108–113.

Kolisnyk, Z. (2014), “Impact of economic, organizational and environmental factors on the results of the largest forest industry companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 108–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.