EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. І. Іванова, Н. В. Яшкіна

Назад

УДК: 338.984

М. І. Іванова, Н. В. Яшкіна

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено використання основних матричних методів стратегічного аналізу, наведено їх переваги, недоліки та галузь застосування. Практична значущість полягає у демонструванні використання матричних методів на крупному виробничому підприємстві та удосконаленні аналізу за моделлю п'яти сил Портера.

М. Ivanova, N. Iashkina

DRAWING ON COMPLEX OF MATRIX METHODS OF STRATEGIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF PRODUCTIVE ENTERPRISES

Summary

The authors have studied the use of basic matrix methods of the strategic analysis, their advantages, drawbacks and range of application. The study is of great practical significance as it demonstrates the use of matrix methods at the large manufacturing enterprise and improves the application of Porter five forces model analysis.

№ 6 2014, стор. 86 - 90

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

М. І. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

М. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of "Management of Productive Sector", State Higher Education Institution "National Mining University", Dnepropetrovsk


Н. В. Яшкіна

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ "Дніпропетровський хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

N. Iashkina

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, State Higher Educational Institution "Dnepropetrovsk Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Іванова М. І., Яшкіна Н. В. Використання комплексу матричних методів стратегічного аналізу діяльності виробничих підприємств. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 86–90.

Ivanova, М. and Iashkina, N. (2014), “Drawing on complex of matrix methods of strategic analysis of activity of productive enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 86–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.