EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ПИТАННЯХ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
В. С. Постніков

Назад

УДК: 3.334

В. С. Постніков

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ПИТАННЯХ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті автором розглянуто основні підходи до визначення категорії соціальне партнерство. Визначено основні передумови процесів формування та розвитку соціального діалогу в Україні. Визначено основні напрями удосконалення державного регулювання якості життя населення шляхом налагодження та розвитку взаємодії органів державного управління з бізнесом в питаннях якості життя. Запропоновано перспективні форми та напрями співробітництва органів державної влади та бізнесу спрямовані на підвищення якості життя населення.

V. Postnikov

SOCIAL PARTNERSHIP AS A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE COLLABORATION BETWEEN BUSINESS AND GOVERNMENT IN REGULATING THE QUALITY OF LIFE

Summary

In this article the author examines the main approaches to the definition of social partnership. The basic premise of the formation and development of social dialogue in Ukraine. The main directions of improvement of state regulation of the quality of life by establishing and developing cooperation of the administration of the business in terms of quality of life. Perspective forms and areas of cooperation of state authorities and business to improve the quality of life.

№ 6 2014, стор. 83 - 85

Кількість переглядів: 537

Відомості про авторів

В. С. Постніков

к. е. н., ст. викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

V. Postnikov

Phd (Economics), senior lecturer of department State and municipal management Ternopil national economic university, Ternopil

Як цитувати статтю

Постніков В. С. Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 83–85.

Postnikov, V. (2014), “Social partnership as a prerequisite for effective collaboration between business and government in regulating the quality of life”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 83–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.