EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І. Г. Яненкова

Назад

УДК: 351.713

І. Г. Яненкова

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтована необхідність застосування організаційного ресурсу усіх суб"єктів господарювання при реалізації політики інноваційно-технологічного розвитку економіки. Розкрито роль системи державного управління, корпоративного управління та технологічної політики промислових компаній на регіональному рівні, технологічного менеджменту, застосування кластерного механізму та моделі державно-приватного партнерства як складових синергетичної дії організаційного ресурсу в національній інноваційній системі.

In the article the necessity of application of organizational resource of all of subjects of menage during realization policy is grounded innovative technological development of economy. The role of the system of state administration, corporate management and technological policy of industrial companies is exposed, at regional level, technological management, applications of cluster mechanism and model state private partnership as constituents of sinergistical action of organizational resource in the national innovative system.

№ 6 2008, стор. 80 - 84

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

І. Г. Яненкова

докторант, Інститут економіки та прогнозування НАН України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.