EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. Г. Вяткіна

Назад

УДК: 658.012.32:631

Т. Г. Вяткіна

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У рамках загальної методології стратегічного управління акцентовано увагу на необхідність використання системного підходу в стратегічному управлінні ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств. Запропоновано концепцію стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства. Встановлено, що методологія розробки стратегії управління ресурсним потенціалом базується на застосуванні принципів, специфічних методів прийняття стратегічних рішень та засобів їх практичної реалізації, які дають змогу підприємствам раціонально використовувати свій ресурсний потенціал. Узагальнено теоретичні здобутки та сформовано авторський підхід до принципів, які використовують при реалізації стратегії в стратегічному управлінні ресурсним потенціалом. Розглянуті чинники, що стримують вихід аграрних підприємств на траєкторію сталого розвитку та впливають на їх стратегічний стан.

T. Viatkina

METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF STRATEGIES FOR MANAGING THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

As part of the overall methodology of strategic management, emphasis is put on the need to deploy the systematic approach to strategic management of resource potential at agricultural enterprises. The concept of strategic management of an entity's resource potential is proposed. It has been established that the methodology of development of resource potential management is based on application of the principles, specific techniques for making strategic decisions and their implementation tools that enable businesses to efficiently utilise their resource potential. Theoretical findings are generalized and the author's approach to the principles used in the implementation of the strategy in the strategic management of resource potential is formed. Factors are considered which constrain the agricultural enterprises on their way towards sustainable development and influence their strategic position.

№ 6 2014, стор. 68 - 73

Кількість переглядів: 575

Відомості про авторів

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

T. Viatkina

Ph.D., doctorant of Department of economics and HR management Lugansk National Agrarian University

Як цитувати статтю

Вяткіна Т. Г. Методологія розроблення стратегії управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 68–73.

Viatkina, T. (2014), “Methodology of development of strategies for managing the resource potential of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 68–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.