EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Коровіна

Назад

УДК: 330.65

О. В. Коровіна

ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто методичні підходи обгрунтування управлінських рішень щодо оновлення виробничих фондів на підприємстві та запропоновано методологічний підхід, що дозволяє уникнути суб'єктивного підходу в процесі прийняття управлінських рішень при виборі альтернативних варіантів. Використання відомого математичного інструментарію визначення економічного ефекту від впровадження нового устаткування дозволяє розглянути вплив економічних показників на отримання максимального ефекту. На основі проведених розрахунків було запропоновано параметричну модель чутливості економічного ефекту на вплив параметрів виробничої системи, що дозволяє обгрунтувати управлінські рішення при проведенні модернізації або оновлення виробничих фондів.

O. Korovina

THE GROUND OF ADMINISTRATIVE DECISION IN RELATION TO INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ENTERPRISE

Summary

In the article methodical approaches of ground of administrative decisions are considered in the process updates of production funds and a methodical hike which manages to avoid the subjective hike of acceptance of administrative decisions at the choice of alternative variants is offered. The use of the known mathematical tool of determination of economic effect from introduction of new equipment allows to consider influence of economic indicators on the receipt of maximal effect. On the basis of the conducted calculations the self-reactance model of sensitiveness of economic effect was offered on influence of parameters of the production system, that allows to ground administrative decisions during the leadthrough of modernization or update of production funds.

№ 6 2014, стор. 33 - 37

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

О. В. Коровіна

к. е. н., доцент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет

O. Korovina

Ph.D., the associate professor of the department of innovative management and management of business-processes, Krivyy Rig Economic Institute SHEI"Krivyy Rig National University "

Як цитувати статтю

Коровіна О. В. Обгрунтування управлінського рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 33–37.

Korovina, O. (2014), “The ground of administrative decision in relation to increase of efficiency of activity of enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 33–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.