EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Т. В. Черничко

Назад

УДК: 336.77

Т. В. Черничко

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Анотація

Мета статті полягає у визначенні причин дестабілізації кредитних відносин у країні та обгрунтуванні напрямів зменшення її впливу на функціонування як кредитного ринку, так і реального сектору економіки України. У результаті дослідження було виділено чинники, які визначають спрямованість кредитних відносин, а також обсяги акумульованих та використаних кредитних ресурсів, які формуються під дією ринкових механізмів впливу. Обгрунтовано, що одним з напрямів стабілізації кредитних відносин є розвиток фондового ринку як альтернативного варіанту формування пропозиції грошових ресурсів. Визначено, що глобальна фінансова інтеграція, яка має незаперечні переваги, робить кредитні відносини незахищеними від дії негативних чинників міжнародних ринків капіталу таких, як мінливість курсів валют, процентних ставок, ліквідності, а також обсягів грошових потоків, що мають вагомі наслідки для економічного розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення зміни кредитних відносин під дією інструментів державного регуляторного впливу.

T. Chernychko

THE CAUSES OF FORMATION AND STABILIZATION OF CREDIT RELATIONS IN UKRAINE

Summary

The aim of the article lies in the determination of destabilization causes of credit relations in the country and in the grounding of influence reduction directions on functioning of credit market as well as on the actual sector of Ukraine's economics. As the result of investigation those causes were distinguished which determine the direction of credit relations and the amounts of used accumulated credit resources which are formed under the influence of market influence mechanisms. It is also substantiated that the development of fund market is one of the directions of credit relations stabilization as an alternative variant of formation of money resources proposition. It is determined that the global financial integration, possessing indisputable advantages, makes credit relations unprotected from the negative activities of causes of international stock markets such as changebility of stock exchange, percentage rate, liquidity, and money stream amounts, having heavy results for economic development. The determination of credit relations' change under the influence of state regulation instruments serves as perspectives for the further development.

№ 6 2014, стор. 22 - 25

Кількість переглядів: 582

Відомості про авторів

Т. В. Черничко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

T. Chernychko

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, professor of department of accounting and finance, Mukachevo State University

Як цитувати статтю

Черничко Т. В. Чинники формування та стабілізації кредитних відносин в Україні. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 22–25.

Chernychko, T. (2014), “The causes of formation and stabilization of credit relations in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.