EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН УМОВ ПРАЦІ ТА ЖИТТЯ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Л. Г. Миронова

Назад

УДК: 330.46

Л. Г. Миронова

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН УМОВ ПРАЦІ ТА ЖИТТЯ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

Анотація

У статті розглянуто багатокритеріальні економіко-математичні моделі прогнозування лояльності персоналу; здійснено оцінювання лояльності працівника за розміром витрат на утримання в організації та прийняття ним рішень щодо подальшої співпраці. Розглянуто вплив змін умов життя та праці на формування лояльності при наявності декількох альтернатив вибору.

L. Mironova

ASSESS THE IMPACT OF CHANGES IN WORKING CONDITIONS AND LIVING STANDARDS FOR LOYALTY STAFF

Summary

In the article deals with multicriteria economic and mathematical models predict staff loyalty, employee loyalty by evaluation the size of the cost of the organization and the adoption of its decisions regarding further cooperation. The effect of changes in living standards and working conditions for loyalty in the presence of multiple alternatives of choice.

№ 6 2014, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

Л. Г. Миронова

д. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

L. Mironova

Ph.D. in Economics, assistant professor, Classic Private University, (Zaporizhzhya)

Як цитувати статтю

Миронова Л. Г. Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 18–21.

Mironova, L. (2014), “Assess the impact of changes in working conditions and living standards for loyalty staff”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.