EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ТА ПРАКТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ЇЇ РОЗВИТОК У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ
В. В. Панченко

Назад

УДК: 351.85

В. В. Панченко

ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ТА ПРАКТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ЇЇ РОЗВИТОК У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ

Анотація

Системний аналіз європейських підходів до державної економічної підтримки культури і мистецтв засвідчив, що фінансування у сфері культури здійснюється декількома каналами: у формі прямого фінансування; за допомогою загальних і цільових трансфертів у субнаціональні бюджети; на основі спільної участі органів влади різного рівня у фінансуванні; через незалежні посередницькі структури; з використанням механізмів партнерства на основі змішаного державно-приватного фінансування. Проте сьогодні для успішного розвитку галузей культури все частіше державне управління європейських держав відображає тенденцію до пошуку та залучення альтернативних джерел фінансування (спонсорства (корпоративного, приватного), меценатства, фандрейзингу, співпраці бізнесу та культури, партнерської участі посередницьких організацій, фондів, асоціацій, культурних індустрій, грантів, коштів від продажу лотерей, податкових відрахувань та ін.).

V. Panchenko

EXPERIENCE OF STATE FINANCING POLICY CULTURE AND PRACTICE OF ATTRACTING EXTRA-BUDGETARY FUNDS FOR ITS DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF EUROPE

Summary

Systems analysis of European approaches to government economic Arts and Culture showed that funding in culture by several channels: through direct funding, with the help of general and targeted transfers to sub-national budgets, based on the joint participation of the levels of government funding , through independent intermediaries, using the mechanisms of partnership based on a mixed public-private financing. But today, for the successful development of cultural industries increasingly governance of European countries reflects the tendency to seek and attract alternative sources of funding (sponsorship (corporate and private), philanthropy, fundraising, business cooperation and cultural partnership with intermediary organizations, foundations, associations and cultural industries grants, funds from the sale of lottery tax deductions, etc.).

№ 5 2014, стор. 141 - 145

Кількість переглядів: 366

Відомості про авторів

В. В. Панченко

здобувач, Академія муніципального управління

V. Panchenko

Competitor Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Панченко В. В. Досвід державної політики фінансування сфери культури та практики залучення позабюджетних коштів на її розвиток у державах європи. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 141–145.

Panchenko, V. (2014), “Experience of state financing policy culture and practice of attracting extra-budgetary funds for its development in the countries of europe”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 141–145.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.