EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
А. Ю. Якимчук

Назад

УДК: 351/354

А. Ю. Якимчук

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

Адаптація законодавства України до Європейських нормативів щодо збереження біорізноманіття стало важливим питанням сьогодні, у період розвитку інтеграційних процесів. У даній статті розглянуто основні аспекти узгодження основних національних нормативно-законодавчих актів у галузі збереження біорізноманіття із європейськими. Особливу увагу відведено лісовим ресурсам України. Запропоновано шляхи усунення недоліків, прогалин, суперечностей у законодавстві. Проаналізовано основні європейські законодавчі акти та на цій основі визначено нові європейські тенденції удосконалення української системи управління збереженням біорізноманіття, обгрунтовано зміни у кадровій політиці.

A. Yakymchuk

ADAPTATION OF BIODIVERSITY CONSERVATION LEGISLATION IN THE CONTEXT OF THE INTEGRATION OF UKRAINE INTO THE EUROPEAN UNION

Summary

Adaptation of Ukraine's legislation to the European norms for biodiversity conservation has become an important issue today, during the development of integration processes. This article reviews the main aspects of the coordination of major national legislative and regulatory acts in the field of European biodiversity conservation. The special attention is given to forest resources of Ukraine. The basic licvidation measures of deficiencies, gaps and contradictions in the legislation have been ordered. The basic European legislation acts have been analyzed and on this basis, a new European trend of Ukrainian system improvement of biodiversity reasonable changes to personnel policy have been ordered.

№ 5 2014, стор. 133 - 137

Кількість переглядів: 328

Відомості про авторів

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

Як цитувати статтю

Якимчук А. Ю. Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до європейського союзу. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 133–137.

Yakymchuk, A. (2014), “Adaptation of biodiversity conservation legislation in the context of the integration of Ukraine into the european union”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 133–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.