EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (1918)
В. В. Федчишина

Назад

УДК: 351.340.6

В. В. Федчишина

УПРАВЛІННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (1918)

Анотація

У статті досліджено історичні віхи розвитку судово-експертної діяльності, зокрема за доби правління Гетьмана Павла Скоропадського (29 квіт. 1918 р. — 14 груд. 1918 р.). Наголошено, що існує нагальна потреба консолідації зусиль науковців у галузі історичних наук та з державного управління щодо ознайомлення громадськості із сторінками історії розвитку судово-експертної діяльності під час правління Гетьмана Павла Скоропадського. З'ясовано, що Гетьман Скоропадський сприяв розгортанню науково-практичної судово-експертної діяльності. Історично доведено, що в гетьманську добу зростала потреба у наукових знаннях, у досвідчених спеціалістах в роботі кабінетів науково-судової експертизи.

V. Fedchyshyna

MANAGEMENT OF FORENSIC-EXPERT ACTIVITY IN UKRAINE ON THE DAY OF THE BOARD OF HETMAN PAVLO SKOROPADSKY (1918)

Summary

The article examines the historical milestones in the development of the judicial-expert activity, in particular in the period of Hetman Pavlo Skoropadsky (29 apr. 1918 — 14 dec. 1918). It is noted that there is an urgent need to consolidate the efforts of scientists in the field of historical Sciences and public administration to bring awareness to the pages of history of development of forensic-expert activity during the rule of Hetman Pavlo Skoropadsky. Found that the Hetman Skoropadskyi contributed to the deployment of the scientific-practical forensic activities. Historically proven that in the Hetman's day increased demand in scientific knowledge, experienced specialists in the work of the offices of the scientific and forensic expertise.

№ 5 2014, стор. 120 - 123

Кількість переглядів: 271

Відомості про авторів

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

Як цитувати статтю

Федчишина В. В. Управління судово-експертною діяльністю України за доби правління гетьмана павла скоропадського (1918). Економіка та держава. 2014. № 5. С. 120–123.

Fedchyshyna, V. (2014), “Management of forensic-expert activity in Ukraine on the day of the board of hetman pavlo skoropadsky (1918)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 120–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.