EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІ МЕГАТРЕНДИ ЙОГО ЯКІСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
О. В. Сотнікова

Назад

УДК: 331.5 (477)

О. В. Сотнікова

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІ МЕГАТРЕНДИ ЙОГО ЯКІСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Анотація

Здійснено комплексну оцінку сучасного стану ринку праці в Україні. Виявлено основні відмінності його функціонування у порівнянні зі світовими тенденціями. Охарактеризовано ключові проблеми формування інноваційного типу зайнятості на найближчу перспективу. Визначено інституційні передумови якісної трансфомації вітчизняного ринку праці на інноваційній основі.

L. Sotnikova

CURRENT STATE OF THE LABOUR MARKET IN UKRAINE AND POSTINDUSTRIAL MEGATRENDS OF ITS QUALITATIVE TRANSFORMATION

Summary

Comprehensive assessment of the current state of the labor market in Ukraine is implemented. The main inconsistencies of its functioning compared with international trends are identified. The key issues of the formation of innovative type of employment in the near future are characterized. The institutional preconditions of qualitative transformation of the domestic labor market on the basis of innovation are defined.

№ 5 2014, стор. 97 - 102

Кількість переглядів: 258

Відомості про авторів

О. В. Сотнікова

аспірант, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, м. Київ, Україна

L. Sotnikova

Graduate student, Institute for Personnel Training of Public Employment Services, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Сотнікова О. В. Сучасний стан ринку праці в Україні та постіндустріальні мегатренди його якісної трансформації. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 97–102.

Sotnikova, L. (2014), “Current state of the labour market in Ukraine and postindustrial megatrends of its qualitative transformation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 97–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.