EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ У КОНТЕКСТІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
С. А. Шимків

Назад

УДК: 364.23

С. А. Шимків

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ У КОНТЕКСТІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

У статті визначено сутність соціальних ризиків, причини їх виникнення та необхідність захисту від них. Досліджено роль і місце ризиків настання нещасних випадків на виробництві у системі соціального захисту громадян. Визначено необхідність у засобах профілактики настання нещасних випадків на виробництві, пов'язаних з виникненням нових видів ризиків у процесі соціально-трудових відносин. Проаналізовано ключові напрями та способи соціального захисту працівників, серед яких виділено соціальне партнерство, соціальну політику та корпоративну відповідальність бізнесу. Визначено, що додатковим елементом захисту від наслідків настання нещасних випадків як для працівників, так і для підприємців є розвиток корпоративного страхування, яке не лише доповнює гарантії, надані в рамках соціального забезпечення і соціального страхування, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів, а й підвищує рівень довіри та імідж підприємств.

S. Shymkiv

THE ESSENCE OF SOCIAL RISKS AND THEIR MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF INSURANCE AGAINST ACCIDENTS AT WORK

Summary

In this article defines the essence of social risks, their causes and the need to protect from them. Investigated role and place of the risk of accidents at work in the social protection system of citizens. Detected need for a preventive means of the occurrence accidents at work associated with the emergence of new types of risks in the process of social and labor relations. Analyzed the key trends and methods social protection of workers, including the allocated social partnership, social policy and corporate responsibility business. It was determined that an additional element of protection from the consequences of the against accident for both workers and entrepreneurs is to develop a corporate insurance that not only complements the safeguards provided under the social security and social insurance, to the highest possible standards in modern terms, but also increases trust and company image.

№ 5 2014, стор. 93 - 96

Кількість переглядів: 270

Відомості про авторів

С. А. Шимків

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

S. Shymkiv

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Шимків С. А. Сутність соціальних ризиків та управління ними у контексті страхування від нещасних випадків на виробництві. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 93–96.

Shymkiv, S. (2014), “The essence of social risks and their management in the context of insurance against accidents at work”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.