EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
С. О. Роговський

Назад

УДК: 330.342

С. О. Роговський

АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

Анотація

У дослідженні було проаналізовано становище банківського ринку України. Було визначено тренди зростання ринку протягом останніх років. На базі PEST-аналізу сформовано загальну картину макросередовища. Досліджено, яким чином загальні тенденції розвитку економічного, політичного, соціально-культурного та технологічного середовищ пов'язані із змінами у банківському секторі. Було визначено найсуттєвіші можливості та загрози, які формуються у макросередовищі та запропоновані шляхи коригування стратегії банку відносно них.

S. Rogovskiy

ANALYSIS OF MACROENVIRONMENT IMPACT ON BANKING SECTOR OF UKRAINE

Summary

The state of banking market was analyzed in the research. The trends of market growth over the last years were determined. The general picture of the macroenvironment state was formed on PEST-basis. The connection of general tendencies of economical, political, social, cultural and technological environments development with changes in banking sector were determined. The most serious opportunities and threats forming in the macroenvironment were determined and the ways of adjusting the strategy of the bank towards them.

№ 5 2014, стор. 75 - 80

Кількість переглядів: 275

Відомості про авторів

С. О. Роговський

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

S. Rogovskiy

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Роговський С. О. Аналіз впливу макросередовища на банківський сектор України. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 75–80.

Rogovskiy, S. (2014), “Analysis of macroenvironment impact on banking sector of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 75–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.