EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ
А. Т. Мельник

Назад

УДК: 336.71

А. Т. Мельник

АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто особливості мобілізації грошових ресурсів банківськими установами України та фактори, що впливають на даний процес. Автором проаналізовано основні показники залучення ресурсів банківською системою України протягом 2009—2013 років, а саме: обсяг та динаміку залучення ресурсів банками України, строкову та валютну структури залучених депозитів, співвідношення обсягів та динаміки залучення ресурсів фізичних та юридичних осіб. Визначено позитивні тенденції збільшення обсягів депозитів, залучених банківськими установами України, зокрема у національній валюті, при одночасному скороченні темпів приросту вкладів у іноземній валюті. У статті наведені перспективи та шляхи підтримання позитивних тенденцій у сфері мобілізації грошових коштів банківським сектором України, що спостерігалися протягом 2009—2013 років.

A. Melnyk

ANALYSIS OF ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES OF BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The present paper is focused on the features of role of mobilizing the financial resources of banking system of Ukraine. The factors which affect this process were analyzed. Author describes the indicators of mobilizing financial resources by the banking system of Ukraine, such as quantity and dynamics of mobilizing the financial resources of banks of Ukraine, term and currency structure of deposits, quantity and dynamics of mobilizing the financial resources of individuals and businesses. There are also noticed the positive trends in increasing the deposits quantity, which are accumulated by the commercial banks of Ukraine, particularly in national currency in interaction with curtailment of the investments in foreign currency. The article also contains the future prospects and ways of increasing the quantities of money in mobilized funds by the banking sector of Ukraine.

№ 5 2014, стор. 72 - 74

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

А. Т. Мельник

викладач, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

A. Melnyk

teacher, Bukovina State University of Finance and Economic, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Мельник А. Т. Аналіз залучення фінансових ресурсів банківською системою України. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 72–74.

Melnyk, A. (2014), “Analysis of attracting financial resources of banking system of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 72–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.