EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Н. В. Сакір-Молочко

Назад

УДК: 351.82

Н. В. Сакір-Молочко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні правового методу державного регулювання регіонального економічного співробітництва. У статті досліджено сучасну національну нормативно-правову базу, що регулює деякі аспекти регіонального економічного співробітництва. Виявлено, що сучасне національне законодавство щодо даного питання є недосконалим та не в повному обсязі охоплює всі аспекти регіонального економічного співробітництва. Автором розроблено проект Закону України "Про регіональне економічне співробітництво", який містить визначення термінів, положення про принципи, рівні та види, правову основу регіонального економічного співробітництва, повноваження суб'єктів регіонального економічного співробітництва, мету та принципи державної політики у сфері регіонального економічного співробітництва, механізм державної підтримки, моніторингу та фінансового забезпечення регіонального економічного співробітництва.

N. Sakir-Molochko

STATE REGULATION OF REGIONAL ECONOMIC COOPERATION: LEGAL ASPECTS

Summary

The purpose of the article is to study legal methods of state regulation of regional economic cooperation. In the article the current national regulatory framework that governs some aspects of regional economic cooperation are researched. We found that the current national legislation on this issue is incomplete and not fully cover all aspects of regional economic cooperation. The author worked out the Draft Law of Ukraine "On regional economic cooperation", which contains definitions of terms, provisions on principles, levels and types, the legal basis for regional economic cooperation and economic powers of regional economic cooperation, the purpose and principles of the state policy in the field of regional economic cooperation, mechanism of state support, monitoring and financial support for regional economic cooperation.

№ 5 2014, стор. 67 - 71

Кількість переглядів: 240

Відомості про авторів

Н. В. Сакір-Молочко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

N. Sakir-Molochko

postgraduate student of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Сакір-Молочко Н. В. Державне регулювання регіонального економічного співробітництва: нормативно-правовий аспект. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 67–71.

Sakir-Molochko, N. (2014), “State regulation of regional economic cooperation: legal aspects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.