EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ
Ю. В. Єльнікова

Назад

УДК: 336.76

Ю. В. Єльнікова

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз теоретичних засад функціонування системи пруденційного нагляду. Проведений аналіз дозволив виокремити існуючі проблеми цієї системи та запропонувати шляхи її реформування з метою забезпечення подальшого розвитку ринку похідних фінансових інструментів.

Yu. Yelnikova

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF МACROPRUDENTIAL SUPERVISION OF MARKET DERIVATIVES UKRAINE

Summary

In this paper the theoretical foundations of the functioning of the prudential supervision system are analyzed. The analysis allowed to highlight the existing problems of the system and suggest the ways to reform for further development of financial derivatives market.

№ 5 2014, стор. 61 - 66

Кількість переглядів: 240

Відомості про авторів

Ю. В. Єльнікова

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

Yu. Yelnikova

P. G. of the Chair of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

Як цитувати статтю

Єльнікова Ю. В. Науково-методичні засади побудови макропруденційного нагляду ринку похідних фінансових інструментів України. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 61–66.

Yelnikova, Yu. (2014), “Scientific and methodological principles of мacroprudential supervision of market derivatives Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 61–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.