EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
І. С. Чорнодід

Назад

УДК: 330.3

І. С. Чорнодід

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розкрито механізм забезпечення соціальної конкурентоспроможності країни. Доведено, що механізм забезпечення соціальної конкурентоспроможності в умовах становлення національної економіки включає сукупність економічних умов, правових інструментів та напрямів соціальної політики держави, сучасних інноваційних технологій та виробництв, а також соціальних інститутів та інституцій громадянського суспільства, спрямованих на зростання потенціалу соціальної конкурентоспроможності економіки. Розкрито передумови забезпечення потенціалу соціальної конкурентоспроможності. Проведено аналіз нормативних актів спрямованих на реалізацію реформ у соціальній сфері. Охарактеризовано економічні показники розвитку громадянського суспільства в Україні. Розкрито сутність соціальної конкурентоспроможності економіки.

I. Chornodid

THE MECHANISM OF ENSURING THE SOCIAL COMPETITIVENESS IN CONDITIONS OF THE NATIONAL ECONOMY FORMATION

Summary

The paper reveals the mechanism of ensuring the social competitiveness of a country. It is proved that the mechanism of ensuring the social competitiveness of a country in the conditions of the national economy formation includes a set of economic conditions, legal instruments and areas of social policy, modern innovative technologies and production facilities, social and civil society institutions designed to increase the capacity of social economic competitiveness. It is revealed prerequisites for social competitiveness potential ensuring. The analysis of statutory acts aimed at implementing reforms in the social sphere. It is characterized the economic indicators of civil society development in Ukraine. It is revealed the essence of social competitiveness of the economy.

№ 5 2014, стор. 40 - 44

Кількість переглядів: 327

Відомості про авторів

І. С. Чорнодід

к. е. н. доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

I. Chornodid

doctoral candidate, scientific and Research Institute of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, PhD, associate professor

Як цитувати статтю

Чорнодід І. С. Механізм забезпечення соціальної конкурентоспроможності в умовах становлення національної економіки. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 40–44.

Chornodid, I. (2014), “The mechanism of ensuring the social competitiveness in conditions of the national economy formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 40–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.