EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ОМБУДСМЕНА У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
О. В. Абакуменко

Назад

УДК: 336.7

О. В. Абакуменко

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ОМБУДСМЕНА У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Анотація

З метою усунення строкових та функціональних диспропорцій, пов'язаних з переважанням короткострокового попиту спекулятивного характеру та захисту прав інвесторів на всіх сегментах фінансового ринку, обгрунтовано необхідність створення Служби інвестиційного омбудсмена під контролем саморегулівних організацій та фінансуванням за рахунок їх щорічних внесків. Розроблено організаційний механізм, основні завдання та пріоритетні напрями роботи Служби інвестиційного омбудсмена, пропозиції щодо внесення змін до існуючої нормативно-правової бази з метою забезпечення законодавчого підгрунтя її діяльності.

О. Аbаkumеnkо

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE INVESTMENT OMBUDSMAN IN FINANCIAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

For the purpose of elimination of the time and functional disproportions connected with prevalence of short-term demand of speculative character and protection of the rights of investors on all segments of the financial market, need of creation of Service of the investment ombudsman under control of the self-regulating organizations and financing at the expense of their annual contributions is proved. The organizational mechanism, the main objectives and the priority areas of work of Service of the investment ombudsman, the offer concerning modification in existing standard and legal base for the purpose of providing a legislative basis of its activity is developed.

№ 5 2014, стор. 25 - 29

Кількість переглядів: 263

Відомості про авторів

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

О. Аbаkumеnkо

Php, associate professor, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

Як цитувати статтю

Абакуменко О. В. Реалізація концепції інвестиційного омбудсмена у фінансовому секторі України. Економіка та держава. 2014. № 5. С. 25–29.

Аbаkumеnkо, О. (2014), “Implementation of the concept of the investment ombudsman in financial sector of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 25–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.