EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПРИЯННЯ І БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. Г. Кулик

Назад

УДК: 351.823.1

О. Г. Кулик

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПРИЯННЯ І БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Встановлено, що на сучасному етапі реформування АПК одним із основних завдань державної аграрної політики України є забезпечення наукових та інноваційних засад зменшення ризиків сільськогосподарського виробництва. Запропоновано для забезпечення дійсного розвитку сільського господарства і сільських територій запровадити систему сприяння і безпеки аграрного підприємництва відповідно до чинної стратегії трансформаційного розвитку агропромислового потенціалу України на основі запровадження інноваційних управлінських інструментів. Робота такої системи, зосередженої на постійному моніторингу аграрного підприємництва та пошуку дієвих засобів нейтралізації визначених ризиків, дозволяє попереджати і оптимізувати ризикові ситуації.

O. Kulik

AREAS OF FORMATION OF PROMOTING SAFETY AND AGRICULTURAL BUSINESSES IN UKRAINE

Summary

Established that at the present stage of reform APC one of the main tasks of the state agrarian policy of Ukraine is to provide scientific and innovative principles of risk reduction in agricultural production. Suggested to ensure real development of agriculture and rural areas to establish a system of promotion and security of agricultural enterprise under the current strategy of the transformation of agriculture potential of Ukraine on the basis of introduction of innovative management tools . The work of such a system focused on continuous monitoring of agribusiness and find effective means of neutralizing the identified risks , allows to optimize and prevent risky situations.

№ 4 2014, стор. 150 - 152

Кількість переглядів: 502

Відомості про авторів

О. Г. Кулик

здобувач, Академія муніципального управління

O. Kulik

Competitor Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Кулик О. Г. Напрями формування системи сприяння і безпеки аграрного підприємництва в Україні. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 150–152.

Kulik, O. (2014), “Areas of formation of promoting safety and agricultural businesses in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 150–152.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.