EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
М. Л. Ніжніков

Назад

УДК: 351.823.1

М. Л. Ніжніков

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Анотація

Встановлено, що механізм реалізації заходів державного регулювання економічних процесів повинен грунтуватися на основоположних принципах, які також є складовим елементом концепції державного регулювання аграрного сектора економіки, а саме: державний протекціонізм аграрного сектору; принцип поєднання економічних, екологічних і соціальних цілей; принцип поєднання індикативних і директивних форм державного регулювання економіки; принцип програмного регулювання; економічне стимулювання ефективно працюючих підприємств; рівнозначність підтримки підприємств всіх форм власності.
Доповнено існуючі функції державного регулювання розвитку аграрного сектора такими: формування та відтворення ефективних суб'єктів ринкових відносин; формування стійкого попиту на продукти харчування та сільськогосподарську сировину для промисловості; формування та підтримка системи цін; створення інфраструктури для стійкого функціонування ринків землі, матеріально-технічних ресурсів; забезпечення входження суб'єктів аграрної сфери економіки як рівноправних продавців і покупців у систему міжнародних сільськогосподарських ринків.

M. Nizhnikov

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF GOVERNMENT REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR

Summary

It was established that the mechanism of implementation measures of state regulation of economic processes should be based on fundamental principles, which also is part of the concept of state regulation of the agricultural sector, namely: state protection of the agricultural sector, the principle of combining economic, environmental and social objectives, the principle of combining indicative and policy forms of state regulation of the economy, the principle of software regulation, economic incentives effectively operating companies, the equivalence of the support of the enterprises.
Supplemented the existing features of state regulation of the agricultural sector include: formulation and efficient reproduction of market relations, the formation of stable demand for food and agricultural raw materials for industry, forming and maintaining prices, the creation of infrastructure for sustainable land markets, inputs, providing entry subjects of agriculture as equal buyers and sellers in the system of international agricultural markets.

№ 4 2014, стор. 147 - 149

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

М. Л. Ніжніков

здобувач, Академія муніципального управління

M. Nizhnikov

Competitor Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Ніжніков М. Л. Принципи та функції державного регулювання аграрного сектора. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 147–149.

Nizhnikov, M. (2014), “Principles and functions of government regulation of agricultural sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 147–149.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.