EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
А. І. Камінський

Назад

УДК: 35.072.81

А. І. Камінський

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють функціонування складових елементів регіональної інноваційної системи з метою визначення переваг та окреслення перспектив їх подальшої кодифікації. Доведено суперечливість нормативно-правової бази інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи удосконалення законодавчого та нормативно-правового регулювання розвитку регіональної інноваційної системи в контексті реалізації інноваційної політики. Зазначено, що розробка правових засад концепції регіональної інноваційної системи в Україні прискорить створення умов для раціонального використання фактора інтернаціоналізації, сприятиме інноваційним процесам, досягненню стандартів і темпів інноваційного розвитку, властивих розвиненим країнам.

A. Kaminsky

LEGISLATIVE AND REGULATORY CONTROL OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF INNOVATION POLICY

Summary

Analyzes regulations that govern the operation of the constituent elements of the regional innovation system in order to determine the advantages and outline prospects for their future codification. Proved contradictory legal framework of innovation. Ways of improving the legislative and legal regulation of regional innovation system in the context of innovation policy. It is noted that the development of the legal principles of the concept of regional innovation systems in Ukraine will accelerate the creation of conditions for sustainable use of factors of internationalization, innovation processes contribute to achieving the standards and pace of innovation inherent in developed countries.

№ 4 2014, стор. 143 - 146

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

А. І. Камінський

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

A. Kaminsky

Competitor National University of Water Management and Nature

Як цитувати статтю

Камінський А. І. Законодавче та нормативно-правове регулювання розвитку регіональної інноваційної системи в контексті реалізації інноваційної політики. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 143–146.

Kaminsky, A. (2014), “Legislative and regulatory control of regional innovation system in the context of innovation policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 143–146.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.