EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
М. А. Гирик

Назад

УДК: 35.078

М. А. Гирик

МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам теорії та практики оптимізації механізмів державного управління в умовах сьогодення. Визначається роль та місце права громадян на участь в управлінні державними справами в системі інших конституційних прав людини.
Здійснюється акцент на демократичному характері участі громадян в управлінні державними справами і виявляється її співвідношення з різними типами демократії — безпосередньої, представницької та учасницької.
Характеризуються законодавчі та організаційно-правові механізми забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, обгрунтовуються пропозиції щодо їх оптимізації.

M. Guruk

MECHANISMS OF CITIZENS' PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND WAYS OF THEIR OPTIMIZATION: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS

Summary

This article deals with topical problems of the theory and practice of public administration optimization mechanisms in today's conditions. It identifies the role of the right of citizens to participate in public affairs management in the system of other constitutional rights. Article emphasizes democratic nature of the participation of citizens in public affairs management and identifies its correlation with different types of democracy — direct, representative and participatory. Article also characterizes legal and organizational mechanisms ensuring the participation of citizens in public affairs management and justifies proposals for their optimization.

№ 4 2014, стор. 140 - 142

Кількість переглядів: 475

Відомості про авторів

М. А. Гирик

здобувач кафедри державної служби та кадрової політики, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Guruk

Researcher of the Department of Civil Service and Personnel Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гирик М. А. Механізми участі громадян у здійсненні державного управління та шляхи їх оптимізації: питання теорії та практики. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 140–142.

Guruk, M. (2014), “Mechanisms of citizens' participation in the implementation of public administration and ways of their optimization: theoretical and practical problems”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 140–142.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.