EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГНОСЕОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
О. М. Чечель

Назад

УДК: 338.354

О. М. Чечель

ГНОСЕОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Досліджено теоретичні підходи до визначення ролі держави в регулюванні економічних відносин. Визначено основні цілі та завдання державного управління економічною політикою. Підкреслюється, що одним із пріоритетних завдань державного управління є ефективне управління економікою країни. Для України характерна відсутність чіткого бачення майбутньої моделі розвитку як державного управління в цілому, так і такої важливої її складової як економічної політики. У роботі проведений глибокий аналіз сучасного стану державного управління економікою, який дозволив автору, на основі застосування системного підходу, зробити висновки про те, що економічна політика держави в умовах становлення ринкових відносин є системою заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, направлених на адаптацію наявної соціально-економічної системи до умов життєдіяльності сучасного динамічного суспільства.

O. Chechel

EPISTEMOLOGY RESEARCH ROLES THE STATE IN REGULATING OF CONTEMPORARY ECONOMIC RELATIONS

Summary

Theoretical approaches to the role of the state in regulating economic relations. The main aims and objectives of government economic policy. Is emphasized that a priority objective of public administration is the effective managing the economy of the country. Ukraine is characterized by the absence of a clear vision of the future model development public administration as in general and of such an important part as an economic policy. In this paper carried out deep analysis of the current state of economic governance, which allowed the author on the basis of a systematic approach to make conclusions that economic policy in conditions of market economy is a system of legislative, executive and supervisory nature to adapt existing social economic system to the living conditions of the modern dynamic society.

№ 4 2014, стор. 121 - 124

Кількість переглядів: 478

Відомості про авторів

О. М. Чечель

к. е. н., доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Chechel

Ph.D., Doctor of Public Administration, Professor of Public Administration, National University Bioresources and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Чечель О. М. Гносеологія дослідження ролі держави в регулюванні сучасних економічних відносин . Економіка та держава. 2014. № 4. С. 121–124.

Chechel, O. (2014), “Epistemology research roles the state in regulating of contemporary economic relations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 121–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.