EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
Г. І. Груба

Назад

УДК: 351. 82:658

Г. І. Груба

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено основні перешкоди інноваційного розвитку в Україні, а саме: законодавча база з питань регулювання суб'єктів інноваційної діяльності, неналежна підтримка діяльності винахідників, раціоналізаторів, науковців, проблеми при входженні на міжнародний ринок, не реалізація освітнього та науково-технічного потенціалу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та науково-технічних досягнень. Розроблено інтегровану концепцію державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу регіонів України, в якій наведено концептуальні моделі для вирішення проблем безсистемної реалізації в інноваційній та інформаційній сфері регіону.

G. Gruba

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE REGULATION OF INTELLECTUAL CAPITAL UKRAINE

Summary

The main obstacles for innovation development in Ukraine , namely legal framework for the regulation of business innovation, improper Activities for inventors, innovators , scientists, problems in entering the international market, not an educational , scientific and technological capabilities in the field of information and communication technologies and scientific and technological achievements. The integrated concept of state regulation of intellectual capital regions of Ukraine, which are conceptual models to solve problems haphazard implementation of innovation and information sector in the region.

№ 4 2014, стор. 118 - 120

Кількість переглядів: 496

Відомості про авторів

Г. І. Груба

д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

G. Gruba

PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

Як цитувати статтю

Груба Г. І. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 118–120.

Gruba, G. (2014), “Conceptual approaches to the regulation of intellectual capital Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 118–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.