EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
К. В. Кудлата

Назад

УДК: 342.5:796.(045)

К. В. Кудлата

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

У статті розглянуто правові засади державного управління фізичною культурою та спортом на регіональному рівні. Досліджено зміст понять "функція" та "повноваження" та особливості їх понятійного взаємозв'язку. Визначено зміст та сутність функцій та повноважень органів державної виконавчої влади в сфері фізичної культури та спорту на регіональному рівні, відділів з питань фізичної культури та спорту виконавчих комітетів місцевих рад.

K. Kudlata

LEGAL AND FUNCTIONAL BASIS OF THE STATE ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

The article considers the legal foundations of public administration physical culture and sports at the regional level. Investigated the content of the concepts of "function" and "authority" and the peculiarities of their conceptual relationship. Define the content and essence of the functions and powers of the bodies of the state Executive power in the sphere of physical culture and sports at the regional level, departments on Affairs of physical culture and sports of the Executive committees of local councils.

№ 3 2014, стор. 144 - 148

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

К. В. Кудлата

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

K. Kudlata

master student, Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Кудлата К. В. Нормативно-правові та функціональні засади державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 144–148.

Kudlata, K. (2014), “Legal and functional basis of the state administration physical culture and sports at the regional level”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 144–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.