EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
О. Д. Береза

Назад

УДК: 342.5: 351/354

О. Д. Береза

ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація

У статті відзначено основні етапи розвитку теорії постіндустріалізму та особливості проявів корупції в постіндустріальному суспільстві. З'ясовано вплив зміни ролі знання та інформації, а також появи нового ресурсу на особливості корупційних проявів. Визначено причини, цілі та суб'єктний склад корупційних мереж у сфері державного управління. Проаналізовано зміни у соціальній структурі та індивідуальній свідомості. Наведено основні зміни в антикорупційному законодавстві України, що торкаються діяльності корупційних мереж. Запропоновано напрями подальшого підвищення ефективності державної антикорупційної політики.

O. Bereza

FEATURES OF CORRUPT ACTS IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY

Summary

The article determines main stages in the development of postindustrialism and features of corrupt acts in postindustrial society. It explores influence of changing role of knowledge and information and also appearance of new resource on the features of corrupt acts. It defines the reasons, goals and structure of corruption networks in public administration. It analyzes the changes in the social structure and individual consciousness. It describes major changes in the anticorruption legislation of Ukraine against activity of corruption networks. It provides the directions for further improving the effectiveness of state anticorruption policy.

№ 3 2014, стор. 139 - 143

Кількість переглядів: 163

Відомості про авторів

О. Д. Береза

аспірант, кафедра управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Bereza

postgraduate student, department of social development administration, The National academy of public administration in The President of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.