EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
В. В. Узунов

Назад

УДК: 35.072.8

В. В. Узунов

ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Розглянуто чинники державного управління інноваційним розвитком регіональної економічної системи. Досліджено стан інноваційного розвитку економіки України. Визначено напрями переходу України на інноваційно-інвестиційну модель розвитку. Розглянуто показники, що характеризують ситуацію на регіональному рівні, від яких залежить інвестиційна привабливість. Обгрунтовано завдання для регіональних органів влади в напрямі розвитку регіональної економічної системи.

V. Uzunov

FACTORS OF STATE ADMINISTRATION BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

Summary

The factors of state administration are considered innovative development of the regional economic system. Innovative development of economy of Ukraine status is investigational. Certainly directions of transition of Ukraine on the innovative-investment model of development. Indexes that characterize a situation at regional level are considered, an investment attractiveness depends on that. A task is reasonable for regional government bodies in the direction of development of the regional economic system.

№ 3 2014, стор. 116 - 119

Кількість переглядів: 170

Відомості про авторів

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.