EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
О. І. Бібен

Назад

УДК: 330.341.1

О. І. Бібен

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

Досліджено організацію інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. Охарактеризовано зміст етапів інноваційного процесу. Виділено специфічні чинники розвитку окремих етапів інноваційного процесу в аграрній сфері та визначено основні характерні ознаки інноваційного процесу в аграрному секторі української економіки на сучасному етапі.
Доведено необхідність впровадження дієвих організаційних форм інноваційної діяльності в аграрному секторі (агропромислових наукових парків, агротехнопарків, агробізнес-інкубаторів, агропромислових територіальних інноваційних центрів тощо), що розширює можливості впровадження там створюваних вітчизняних новацій.

О. Bіben

THE ORETICAL BASIS OF INNOVATION PROCESS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

Investigational organization of innovative process in an agroindustrial production. Maintenance of the stages of innovative process is described. The specific factors of development of the separate stages of innovative process are selected in an agrarian sphere and certainly basic characteristic signs of innovative processe in the agrarian sector of the Ukrainian economy on the modern stage.
The necessity of introduction of effective organizational forms of innovative activity is well-proven for an agrarian sector (agroindustrial scientific parks, agrotekhnoparkiv, incubators of agribusiness, agroindustrial territorial innovative centers, and others like that) which extends possibilities of introduction of the there created domestic innovations.

№ 3 2014, стор. 80 - 82

Кількість переглядів: 171

Відомості про авторів

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

О. Bіben

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.