EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Д. В. Нікитенко, О. В. Мулярчук

Назад

УДК: 336.74

Д. В. Нікитенко, О. В. Мулярчук

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

Грошово-кредитна політика є комплексом взаємопов'язаних заходів, які спрямовуються на забезпечення стабільності національної валюти та стимулювання довгострокового економічного зростання. В сучасних умовах вона є одним із найважливіших інструментів впливу держави на перебіг економічних процесів. У статті досліджено рівень ефективності грошово-кредитної політики України та вплив основних дестабілізуючих чинників і загроз на грошово-кредитну безпеку. Особливу увагу приділено дослідженню оптимальних стратегій та цілей монетарної політики. Важливим є те, що ретроспективний аналіз здійснено на основі даних за 1996—2013 роки. Обгрунтовується необхідність дотримання визначених нормативних рівнів показників для зниження негативних впливів існуючих загроз, запобігання виникненню нових та підвищення рівня грошово-кредитної безпеки.

D. Nikytenko, O. Mulyarchuk

THE EFFICIENT AND SAFE PROBLEMS OF MONETARY POLICY IN UKRAINE

Summary

Monetary policy is the complex of interrelated measures directed to provide stability of the national currency and to stimulate long-term economic growth. The high level of monetary security is revealed by providing it's efficiency. The article analyzes the key indicators of the effectiveness of monetary policy and level of monetary security. These key indicators are inflation, money supply and monetary base, the level of monetization of the economy and others. The main impacts and trends of monetary security are revealed by retrospective analysis. A negative increase in credit risk is found, while a large proportion of cash and a large share of GDP indicates the functionality of the black market. However, the positive trend is slow inflation and restore of the confidence in the banking sector. It was determined that the overall state of monetary security is at the proper level.

№ 3 2014, стор. 65 - 70

Кількість переглядів: 188

Відомості про авторів

Д. В. Нікитенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

D. Nikytenko

Ph.D. in Economics, docent, docent of Economic Theory, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne


О. В. Мулярчук

магістр спеціальності "Фінанси і кредит", Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Mulyarchuk

magistr of finance and credit, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.