EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
О. В. Лисюк

Назад

УДК: 001.5(477)

О. В. Лисюк

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Необхідність забезпечення розвитку українського суспільства ставить перед наукою завдання постійного удосконалення методології наукових досліджень з метою отримання нових знань та їх практичного застосування у найрізноманітніших сферах життя людини. Наука — це сфера безперервної творчості, основним мотивом якої виступає прагнення людини до нового. Творячи науку, людина розширює межі пізнаного, проникає в глибини матеріального і духовного світу, забезпечуючи тим самим свій власний розвиток. На відміну від матеріального продукту, який внаслідок споживання знищується, науковий доробок постійно поповнюється внаслідок збереження старих та створення нових знань. У статті розглянуто низку питань щодо сучасного стану організації наукової діяльності у нашій країні та шляхів її якісного оновлення.

O. Lysyuk

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

Science is an area of continuous work, the main motive which performs human desire for the new. Doing science, the man pushed the boundaries of the known, into the depth of the material and the spiritual world, thereby ensuring their own development. Unlike tangible products, which are destroyed as a result of consumption, scientific heritage is constantly updated as a result of the preservation of old and new knowledge. Thee further development of Ukrainian society requires improving the methodology of scientific research and obtaining new knowledge for implementation them into practical human activity. The article regards the issues relating to the organization of scientific activities in Ukraine and the ways to upgrade their quality.

№ 3 2014, стор. 58 - 60

Кількість переглядів: 1644

Відомості про авторів

О. В. Лисюк

к. е. н., в. о. доцента кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

O. Lysyuk

Ph.D. in Economics, docent of department of statisticsand analysis, Lviv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Лисюк О. В. Організація наукової діяльності в Україні. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 58–60.

Lysyuk, O. (2014), “Organization of scientific activity in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 58–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.