EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ
Р. М. Скриньковський, Ж. В. Семчук

Назад

УДК: 336.6

Р. М. Скриньковський, Ж. В. Семчук

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

Анотація

У статті розкрито сутність фінансового стану підприємства. Наведено ключові характеристики (параметри, індикатори), що визначають фінансовий стан підприємства. Представлено прийоми та методи, що використовуються при проведенні аналізу фінансового стану підприємства.

R. Skrynkovskyy, Z. Semchuk

THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES: THE NATURE, TECHNIQUES AND METHODS OF ANALYSIS

Summary

The article represented the essence of the financial condition of the company. Presents the key characteristics (parameters, indicators) that determine the financial condition of the company. Shows the techniques and methods used in the analysis of the financial condition of the company.

№ 3 2014, стор. 47 - 49

Кількість переглядів: 178

Відомості про авторів

Р. М. Скриньковський

викладач кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

R. Skrynkovskyy

lecture of demography, labor relations and social policy department, Lviv University of Business and Law, Lviv


Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.