EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ "ЕКОНОМІКА" ТА "ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ": ЦІЛІСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДУ ЕКОНОМІКИ
І. М. Капаруліна

Назад

УДК: 330.101

І. М. Капаруліна

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ "ЕКОНОМІКА" ТА "ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ": ЦІЛІСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Робота присвячена формуванню цілісного уявлення про природу економічної діяльності. Методологічна база роботи сформована положеннями поле-об'єктного підходу. В роботі проведено аналіз трактування понять "економіка" й "економічна діяльність" та співвіднесення понять "економічна діяльність" й "господарська діяльність". На основі аналізу взаємозв'язку усіх сфер суспільного життя за принципом їх взаємодоповнюваності обгрунтовано зміст і виокремлено місце економіки в структурі суспільного життя. Результати дослідження реалізовані у вигляді концептів "економіка" та "економічна діяльність".

I. Kaparulina

THE ESSENCE OF THE CONCEPTS OF "ECONOMY" AND "ECONOMIC ACTIVITY": A HOLISTIC VIEW OF THE NATURE OF THE ECONOMY

Summary

The paper is devoted to the formation of holistic view of the nature of economic activity. Provisions of field-object approach constitute methodological foundation of the paper. Analysis of interpretation of concepts of "economy" and "economic activity" is carried out. Content and role of the economy in the structure of social spheres on the basis of the analysis of the relationship in all spheres of social life because of their complementarities are justified. Results of the study are implemented as concepts of "economy" and "economic activity".

№ 3 2014, стор. 35 - 39

Кількість переглядів: 165

Відомості про авторів

І. М. Капаруліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

I. Kaparulina

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.