EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ — НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
С. В. Козловський, Е. А. Кірєєва

Назад

УДК: 332.12:338.439.5:519.86

С. В. Козловський, Е. А. Кірєєва

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ — НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Анотація

Визначено сутність продовольчої безпеки. Розроблено математичну модель прогнозування регіональної продовольчої безпеки на основі використання теорії нечіткої логіки, що дозволяє визначити її стан з урахуванням внутрішніх, зовнішніх та світових чинників впливу середовища. Описано структуру процесу прийняття рішень на основі системи прийняття та підтримки рішень.

S. Kozlovsky, E. Kirieieva

MANAGEMENT OF THE REGIONAL FOOD SECURITY THROUGH THE INNOVATIVE MODELING METHOD — THE FUZZY LOGIC

Summary

The essence of food security has determined. The mathematical model of predicting regional food security through the use of fuzzy logic to determine its status based on the internal, the external and the global factors affecting the environment has developed. The structure of the decision-making based on the system of decision solutions and support has described.

№ 3 2014, стор. 18 - 23

Кількість переглядів: 126

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор кафедри фінансів, Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національно торгівельно-економічного університету

S. Kozlovsky

Doctor of Economics, Professor Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics


Е. А. Кірєєва

асистент кафедри адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

E. Kirieieva

Assistant, Vinnytsia National Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.