EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ: КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
Є. Д. Федорчук

Назад

УДК: 354:656.078

Є. Д. Федорчук

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ: КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті автор розглядає розвиток державного контролю у сфері транспорту як одну з важливих галузей господарства та складову частину міжлюдських стосунків. Відзначено, що транспорт в Україні є обслуговуючою галуззю народного господарства і відіграє величезну роль в господарському, соціально-культурному та оборонному будівництві. Його основне завдання — своєчасне, якісне та повне задоволення потреб народного господарства і населення в перевезеннях. Державному контролю підлягають усі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів на території України. Показано законодавчі етапи створення державного контролю у сфері транспорту в Україні. Представлено Укртрансінспекцію, яка входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування. Надано основні повноваження Укртрансінспекції. Зазначено, що державний контроль у сфері транспорту повинен виконувати свої функції так, щоб сприяти підвищенню ефективності транспортної галузі України.

E. Fedorchuk

STATE CONTROL IN THE SPHERE OF TRANSPORT: CONCEPT DEVELOPMENT

Summary

In this article the author examines the concept of state control in the transport sector as one of the important sectors of the economy and the part of interpersonal relationships. It is noted that transport in Ukraine is a serving sector of the economy and plays an important role in the economic, social, cultural and defense building. Its primary goal is to provide the timely, high-quality and complete satisfaction of the needs of the economy and public transportation. All the vehicles of ukrainian and foreign carriers, which provides the transportation of passengers and cargo in Ukraine are under the State control. The legislative stages of state control in the sphere of transport in Ukraine are noted. The Ukrainian Transport Inspection is presented, which is part of the executive branch and provides the implementation of state policy on safety in road transport. The major powers of The Ukrainian Transport Inspection are provided. It is indicated, that state control in the sphere of transport has to carry out its functions in order to enhance the efficiency of the transport sector in Ukraine.

№ 2 2014, стор. 130 - 132

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

Є. Д. Федорчук

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

E. Fedorchuk

graduate student of economics and finance of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Федорчук Є. Д. Державний контроль у сфері транспорту: концепція розвитку. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 130–132.

Fedorchuk, E. (2014), “State control in the sphere of transport: concept development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 130–132.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.