EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОГО РАДИКАЛІЗМУ: СПРОБИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
О. А. Савенко

Назад

УДК: 329.1/.6

О. А. Савенко

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОГО РАДИКАЛІЗМУ: СПРОБИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи щодо визначення політичного радикалізму, досліджено сутність та зміст цього явища. Досліджено розвиток радикальних політичних партій в Україні та країнах Європи. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють питання протидії політичному радикалізму. Здійснено порівняльний аналіз термінів "політичний радикалізм" та "політичний екстремізм". Досліджено, яку роль відіграє політичний радикалізм в суспільстві.

O. Savenko

ESSENCE AND CONTENT OF POLITICAL RADICALISM: ATTEMPTS OF THEORETICAL ANALYSIS

Summary

The article analyzes the scientific approaches to the definition of political radicalism, the essence and meaning of this phenomenon. Investigates the development of radical political parties in Ukraine and Europe. Analysis of regulations governing the issue of combating political radicalism. The comparative analysis of the terms "political radicalism" and "political extremism." Researched the role played by political radicalism in society.

№ 2 2014, стор. 127 - 129

Кількість переглядів: 993

Відомості про авторів

О. А. Савенко

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Savenko

graduate student of department of national safety of the National academy of state administration at President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Савенко О. А. Сутність та зміст політичного радикалізму: спроби теоретичного аналізу. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 127–129.

Savenko, O. (2014), “Essence and content of political radicalism: attempts of theoretical analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 127–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.