EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БРЕНДИНГ МІСТА У СФЕРІ ТУРИЗМУ: ПІДХІД МЕНЕДЖЕРА
Н. А. Степанюк, С. І. Цюх, Ю. І. Цибульський

Назад

УДК: 332.14:711.4

Н. А. Степанюк, С. І. Цюх, Ю. І. Цибульський

БРЕНДИНГ МІСТА У СФЕРІ ТУРИЗМУ: ПІДХІД МЕНЕДЖЕРА

Анотація

У статті розкрито актуальність та роль бренда міста у формуванні його конкурентних переваг у сфері туризму. Проаналізовано основні цілі міста у створенні бренда міста та запропоновано методику формування брендингу міста. Визначено, що в основі впровадження брендингу міста лежить менеджерський підхід.

N. Stepanyuk, S. Tsyuh, Y. Tsybulskyy

BRANDING CITY IN THE FIELD OF TOURISM: AN APPROACH MANAGER

Summary

The article reveals the relevance and role in the formation of the brand city and its competitive advantages in the field of tourism. Analyzed the main purpose of establishing the brand in the city. The technique of forming branding of the city. It was determined that the basis for the implementation of branding the city lies the managerial approach.

№ 2 2014, стор. 103 - 105

Кількість переглядів: 863

Відомості про авторів

Н. А. Степанюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Волинський інститут економіки на менеджменту

N. Stepanyuk

PhD, Associate Professor, Department of Management of Organizations and Foreign Trade, Volyn Institute for Economics and Management


С. І. Цюх

студент, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

S. Tsyuh

student, Lviv Institute of Banking the University of Banking of the National Bank of Ukraine


Ю. І. Цибульський

студент, Львівський державний університет внутрішніх справ

Y. Tsybulskyy

student, Lviv State University of Internal Affairs

Як цитувати статтю

Степанюк Н. А., Цюх С. І., Цибульський Ю. І. Брендинг міста у сфері туризму: підхід менеджера. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 103–105.

Stepanyuk, N., Tsyuh, S. and Tsybulskyy, Y. (2014), “Branding city in the field of tourism: an approach manager”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 103–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.