EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА
Н. В. Просяник

Назад

УДК: 332.14

Н. В. Просяник

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА

Анотація

У статті досліджено ключові фактори, що впливають на розвиток міського господарства. Автором здійснено характеристику основних складових комплексу витрат міського господарства, зокрема базових та похідних. Також обгрунтовано залежність рівня соціально-економічного розвитку міста від обсягу фінансування витрат міського господарства за рахунок коштів міського бюджету. Проаналізовано основні фінансово-бюджетні та соціально-економічні показники розвитку п'яти міст України з різним територіальним розміщенням та державним значенням. Для оцінки фінансово-бюджетного та соціально-економічного розвитку міст України автором використано метод Паттерн, в основі якого лежить принцип ранжування адміністративно-територіальних одиниць за рівнем їх фінансово-бюджетного та соціально-економічного розвитку. Крім того, автором сформовано та запропоновано механізм удосконалення управління обмеженими фінансовими ресурсами міста.

N. Prosyanyk

STATISTICAL ESTIMATION OF INFLUENCE COSTS OF URBAN ECONOMY ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Summary

In the article the key factors that influencing to the development of the urban economy are examined. The author made the description of the main components of the complex municipal spending, including basic and derivatives. Also the dependence of the level of socio-economic development from the funding costs of urban economy at the expense of the city budget are analyzed. The basic financial and budgetary and socio-economic indicators of the five cities of Ukraine with the different spatial location and public value are analyzed. The author used the Pattern method for evaluation of fiscal and socio-economic development of Ukraine. This method is based on the principle of ranking the administrative units according to their level of fiscal and socio-economic development. In addition, the author formed and proposed a mechanism of improving the management of limited financial resources.

№ 2 2014, стор. 100 - 102

Кількість переглядів: 786

Відомості про авторів

Н. В. Просяник

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

N. Prosyanyk

Post-graduate Student, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Просяник Н. В. Статистична оцінка впливу витрат міського господарства на соціально-економічний розвиток міста. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 100–102.

Prosyanyk, N. (2014), “Statistical estimation of influence costs of urban economy on socio-economic development of the city”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 100–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.