EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
У. В. Білинська

Назад

УДК: 005:005.342: 664.61

У. В. Білинська

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У фаховій статті досліджено проблеми управління ризиками інноваційної діяльності. Встановлено, що найбільш прийнятною у застосуванні є модель виробничої функції Тінбергена. В результаті досліджень запропоновано алгоритм послідовності процесу діагностики ефективності управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості із використанням виробничої функції Тінбергена. Проведена діагностика стану управління інноваційними ризиками на досліджуваних підприємствах. Проведено аналіз параметрів виробничої функції вибраних хлібокомбінатів та отримано відповідні рівняння виробничої функції Тінбергена.

U. Bilynsk

DIAGNOSTIC FEATURES OF THE STATE OF INNOVATIVE RISKS MANAGEMENT AT FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The article deals with the problem of risks management of innovative activity. It is determined that the most appropriate model to use is the Tinbergen's model of production function. As a result of the research, the algorithm of the diagnosis process of the management efficiency of innovative risk at food industry enterprises using the Tinbergen's production function was suggested. The diagnosis of innovative risk management at the enterprises under research is conducted. The analysis of parameters of the production function of selected bakeries is practically performed and appropriate equation of Tinbergen's production function is received.

№ 2 2014, стор. 95 - 99

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

У. В. Білинська

аспірант Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

U. Bilynsk

Graduate student of Ternopil national technical University. Ivan Pul'uj

Як цитувати статтю

Білинська У. В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 95–99.

Bilynsk, U. (2014), “Diagnostic features of the state of innovative risks management at food industry enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 95–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.