EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕ ФІНАНСОВІ ПЕРЕВАГИ ВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Т. С. Онисенко

Назад

УДК: 338.36

Т. С. Онисенко

НЕ ФІНАНСОВІ ПЕРЕВАГИ ВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У сьогоднішніх умовах господарювання успішна реалізація інноваційної стратегії компаній вимагає нових підходів, тобто розвитку новітніх форм мислення. Кожний такий крок вимагає ретельного аналізу отриманих результатів. Тому гостро постає проблема адекватної оцінки витрачених зусиль. І як наслідок, виникає питання чи завжди фінансовий показник є реальним відображенням дійсності. Дане дослідження визначає не фінансові переваги та їх складові для компаній, від ведення інноваційної діяльності. Автором проаналізовано основні переваги та недоліки від орієнтації компаній на не фінансові переваги від інноваційної діяльності. Наведено конкретні приклади орієнтації західних компаній на не фінансові переваги від інноваційної діяльності та їх наслідки для зазначених суб'єктів господарювання.

Т. Onysenko

NON-FINANCIAL BENEFITS OF INNOVATION

Summary

The successful implementation of innovation strategies of companies require new approaches such as development of new forms of thinking in nowadays, real economic. Each step requires a careful analysis of the results. Therefore, we have the acute problem of adequate evaluation the effort. As a result, the main question is: whether financial measure is a real reflection of reality. This study determines the non-financial benefits and their components for companies driving the innovation. The author analyzes the main advantages and disadvantages of targeting companies in the non-financial benefits of innovation. Provide specific examples of targeting Western companies in non-financial benefits of innovation and their impact on these entities.

№ 2 2014, стор. 92 - 94

Кількість переглядів: 834

Відомості про авторів

Т. С. Онисенко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Т. Onysenko

Phd., Kyiv National University of Taras Shevchenko

Як цитувати статтю

Онисенко Т. С. Не фінансові переваги від інноваційної діяльності. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 92–94.

Onysenko, Т. (2014), “Non-financial benefits of innovation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 92–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.