EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Є. О. Тонкопрядов

Назад

УДК: 657.412.7

Є. О. Тонкопрядов

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Анотація

Розкрито особливості формування доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду України в середньостроковій перспективі. Здійснено аналіз сучасних тенденцій трансформації солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та виявлено особливості її розвитку в умовах проведення адміністративної реформи. Обгрунтовано доцільність розвитку інституційних засад системи планування державного бюджету та бюджету пенсійного фонду. Запропоновано напрями подальшого удосконалення методів планування бюджету солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з урахуванням позитивного вітчизняного досвіду, що надасть змогу посилити рівень збалансованості бюджету Пенсійного фонду України.

Ye. Tonkopriadov

PROSPECTIVE PREDICTION OF THE BUDGET OF PENSION FUND OF UKRAINE

Summary

The features of income and expenditures of the Pension Fund of Ukraine in the medium term are revised. The analysis of current trends transformation PAYG mandatory state pension insurance and revealed features of its development in the context of administrative reform. The appropriateness of the institutional framework of the state budget planning and budget pension fund. Directions for further improvement techniques budgeting PAYG mandatory state pension insurance based on positive national experiences that will enable to increase the level of balancing the budget of the Pension Fund of Ukraine.

№ 2 2014, стор. 78 - 81

Кількість переглядів: 740

Відомості про авторів

Є. О. Тонкопрядов

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

Ye. Tonkopriadov

aspirant, Kiev national university of trade and economy

Як цитувати статтю

Тонкопрядов Є. О. Перспективне прогнозування бюджету пенсійного фонду України. Економіка та держава. 2014. № 2. С. 78–81.

Tonkopriadov, Ye. (2014), “Prospective prediction of the budget of pension fund of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.