EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУТСОРСИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Я. Я. Слабко, Ю. В. Лисенко

Назад

УДК: 65.012.2: 669.013.5

Я. Я. Слабко, Ю. В. Лисенко

АУТСОРСИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Автори у статті висвітлюють результати проведеного дослідження впровадження аутсорcингу в діяльність комунального підприємства. Охарактеризовано функціонування комунального господарства України. Виявлені основні проблеми ефективного функціонування комунальної галузі. Досліджено аутсорсинг як засіб зниження витрат підприємства. Визначено чинники, що перешкоджають ефективному використанню аутсорсингу в Україні. Виявлено фактори підвищення ефективності застосування аутсорсингу. Обгрунтовано рішення про передачу бізнес-процесів КП ВЖРЕО на аутсорсинг. Для оцінки значимості бізнес-процесів були використані результати оцінок провідних експертів. Авторами статті застосована методика оцінки аутсорсингу, в якій поєднується зміна доходів та витрат підприємства. Досліджений вплив аутсорсингу на витрати та доходи комунального підприємства. Авторами у статті розрахована ефективності заходів впровадження аутсорсингу в діяльність комунального підприємства.

Ya. Slabko, Yu. Lisenko

OUTSOURCING AS A MEANS OF INCREASING COMUNAL ENTERPRICE

Summary

Ukraine. Educed factors of increase of efficiency of application of outsourcing. Reasonable decisions are about the transmission of business processes of КP ВZhRЕО on outsourcing. For the estimation of meaningfulness of business processes there were drawn on the results of estimations of leading experts. By the authors of the article the applied methodology of estimation of outsourcing, the change of profits and charges of enterprise combines in which. Investigational influence of outsourcing is on charges and profits of communal enterprise. In the article expected authors to efficiency of measures of introduction of outsourcing in activity of communal enterprise.

№ 2 2014, стор. 73 - 77

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

Я. Я. Слабко

к. соц. н., доцент кафедри "Економіка підприємства та маркетинг" ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

Ya. Slabko

candidate of sociology sciences, associate professor of Department of Enterprise economy and marketing, Regional Communal Higher Education Establishment "Strategy", city Zhovti Vody


Ю. В. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємства та маркетинг" ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

Yu. Lisenko

candidate of economic sciences, associate professor of Department of Enterprise economy and marketing, Regional Communal Higher Education Establishment "Strategy", city Zhovti Vody

Як цитувати статтю

Слабко Я. Я., Лисенко Ю. В. Аутсорсинг як засіб підвищення доходності комунальних підприємств . Економіка та держава. 2014. № 2. С. 73–77.

Slabko, Ya. and Lisenko, Yu. (2014), “Outsourcing as a means of increasing comunal enterprice”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 73–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.